Sociale fraude

Everest heeft jarenlange ervaring op vlak van sociale fraude, en dit op de volgende niveau’s:

Sociaal (straf)rechtelijke procedure

Het sociaal (straf)recht is duidelijk. De overheid kiest voor een administratieve afhandeling of laat de zaak in handen van het  arbeidsauditoraat. Dit in tegenstelling tot het fiscaal (straf)recht. Welke keuze ook wordt gemaakt, de bevoegde overheden beschikken over een groot gamma aan straffen. Die kunnen zeer hoog oplopen, vooral door de multiplicatie in functie van het aantal betrokken werknemers.

Everest beschikt ook hier over de ideale troeven om u te begeleiden. En dit door een nauwe samenwerking van onze departementen sociaal recht en ondernemingsstrafrecht.

Onze expertise strekt zich uit over de ganse procedure. Dit gaat van voorafgaande onderhandelingen met de sociale inspectie of het arbeidsauditoraat over de opvolging van een sociaal (straf)onderzoek tot de behandeling voor de arbeidsrechtbank of de strafrechter.

Regularisatie bij administratieve en gerechtelijke overheden:

Sociaal recht heeft net zoals fraude meestal fiscale implicaties. Vaak kan er ook over de onregelmatigheden op sociaal vlak een gesprek worden aangeknoopt met de bevoegde overheden (sociale inspectie of RSZ). Dit met het oog op een regularisatie.

Een regularisatie bezorgt u niet alleen opnieuw gemoedsrust. U distantieert zich ook openlijk en onbetwistbaar van elke vorm van fraude.  Zowel ten aanzien van andere overheidsactoren (parket, fiscus, …) als van derden. Vaak kan u een regularisatie ook in uw voordeel aanwenden in eventuele latere procedures.

Contacteer ons voor verdere info.